Kilims

Sort by:
Filter
Turkish Handmade Nomad Kilim
$2,500.00
Santa Claus Christmas Kilim
$260.00
Handmade Persian Soumak Kilim
$290.00
Handmade Persian Soumak Kilim
$290.00
Persian Senneh Kilim
$380.00
Persian Handmade Runner Kilim
$650.00
Turkish Kayseri Kilim
$250.00
Sold Out
Vintage Kilim satıldı
$550.00
Sold Out
Vintage Handmade Chuval Rug
Free